imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela  
naglowek 04z
naglowek 05Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry SzczyrkSzczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrknaglowek 08
menu gora
menu lewe
«  |  Hotele  |  Pensjonaty  |   Apartamenty  |  Kwatery   |   Szkoły narciarskie  |  Restauracje  |  Przewoźnicy  |  Galeria zdjęć
menu prawe
menu dol
box ramka lewa
box ramka prawa
box naroznik lewy
box ramka dol
box naroznik prawy

Uwaga!

» archiwum informacji «
szczyrk informacje

Hala sportowa COS

Zobacz halę sportową, basen i inne obiekty Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku!

www.szczyrk.cos.pl
Więcej

Informacje

» Szkoły narciarskie
» Serwisy narciarskie
» Co warto zwiedzić
» Folklor
» Mapa miasta
» Rozkład jazdy PKS
» Bankomaty
» Ważne telefony
panel boczny
naglowek gora lewy
naglowek gora
naglowek gora prawy
naglowek lewy
Ciekawe strony !
naglowek prawy
naglowek dol lewy
naglowek dol
naglowek dol prawy
ramka lewa


Więcej
szczyrk


Wydarzenia w Szczyrku


Przegląd Twórczości Dziecięcej

Od: 2010-05-13
Do: 2010-05-14

TERMIN: 13-14 maja 2010 r. w godz. 9.00–14.00
MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku
ul. Myśliwska 34; 43-370 Szczyrk; tel./fax: 033-81-78-636

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

1. Uczestnicy przeglądu: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Szczyrku. Konkurs ma charakter lokalny.

2. Cele przeglądu:
-rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży działaniami twórczymi,

-promowanie twórczości dziecięcej,

-rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdrową rywalizację artystyczną, twórczą współpracę w szkołach oraz konfrontację między biorącymi udział w przeglądzie zespołami i uczestnikami indywidualnymi,

-nabywanie i doskonalenie umiejętności autoprezentacji (świadomość środków artystycznego wyrazu, kontakt z publicznością),

-wzrost aktywności lokalnej

3. Przegląd odbywa się w trzech grupach wiekowych:

I. uczniowie klas I–III szkoły podstawowej
II. uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej
III. uczniowie gimnazjum

4. Przegląd odbywa się w czterech kategoriach:

P – twórczość plastyczna,
L – twórczość literacka,
E – występy estradowe: soliści oraz zespoły muzyczne, wokalne, taneczne
T – prezentacje teatralne.

5.1. Szczegóły regulaminowe kategorii P (twórczość plastyczna):

Praca plastyczna winna być wykonana samodzielnie przez ucznia i być zgodna z tematem „Dziecięce marzenia”. Prace zbiorowe oraz odwzorowane lub podobne w charakterze do publikowanych w mediach nie będą oceniane. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej. Każda praca powinna być czytelnie opisana – na odwrocie należy przykleić kartę zgłoszenia.

Prace plastyczne będą oceniane wg następujących kryteriów:
-zgodność utworu z przewodnim tematem „Dziecięce marzenia”,

-kompozycja, ekspresja i inwencja twórcza wykonawcy, wykonanie wybraną techniką

Najlepsze prace będą eksponowane w formie wystawy pokonkursowej. Ostateczny termin dostarczenia prac do siedziby organizatora – 30 kwietnia 2010 r.

5.2. Szczegóły regulaminowe kategorii L (twórczość literacka):

Warunkiem uczestnictwa w kategorii L jest dostarczenie w trzech egzemplarzach autorskiego, niepublikowanego (również w internecie) dotychczas tekstu poetyckiego (wiersz rymowany lub biały) i/lub prozatorskiego (opowiadanie, bajka/baśń, esej, kartka z pamiętnika, list, reportaż itp.) zainspirowanego tematem „Przygoda nad Żylicą”.

Każdy uczestnik może dostarczyć tekst poetycki o objętości do 30 wersów i/lub tekst prozatorski o objętości do 4 stron maszynopisu. Organizator przyjmuje również rękopisy (jedynie pod warunkiem starannego, czytelnego zapisu).

Pracę literacką należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podając jego wiek oraz szkołę i klasę. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.

Prace literackie będą oceniane wg następujących kryteriów:
-zgodność utworu z tematem „Przygoda nad Żylicą”

-oryginalność tekstu,

-walory literackie,

- przesłanie utworu


Należy również zwrócić uwagę na poprawność zapisu (ortografia, interpunkcja, podstawowe zasady edycji tekstu literackiego).

Dostarczone prace nie będą zwracane. Organizator przeglądu zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w publikowanych pracach. Ostateczny termin dostarczenia prac do siedziby organizatora – 30 kwietnia 2010 r.

4.3. Szczegóły regulaminowe kategorii E (twórczość estradowa – śpiew i taniec):

Prezentacje taneczno-folklorystyczne (do 10 min), taneczne (do 7 min), wokalne i instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne (do 6 min) mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny (miniatura taneczna, widowisko taneczne, inscenizacja taneczna, tańce towarzyskie, piosenka z akompaniamentem na żywo, piosenka z podkładem nagranym na płytę CD, piosenka prezentowana a capella, prezentacja instrumentalna)

Komisja ocenia:
artystyczną wartość prezentacji, dobór repertuaru oraz techniczną stronę wykonania (dykcję i emisję głosu, biegłość gry na instrumencie, opracowanie choreograficzne, dobór muzyki, kostiumów, rekwizytów itp. w zależności od charakteru prezentacji).

4.4. Szczegóły regulaminowe kategorii T (twórczość teatralna):

Przegląd w tej kategorii może mieć charakter zarówno grupowy, jak i indywidualny. Uczestników indywidualnych prosimy o przygotowanie krótkiej scenki z wykorzystaniem słowa mówionego (interpretacja bajki, baśni, wiersza lub fragm. prozy) lub/oraz innych środków ekspresji teatralnej (np. ruch, pantomima, wykorzystanie rekwizytu, ogranie prostej dekoracji).

Tematyka przeglądu w kategorii teatralnej jest dowolna, jednak należy dopilnować, aby przygotowane prezentacje wykorzystywały teksty polskie lub z literatury obcej prezentujące wysoką wartość poznawczą i literacką. Występy pantomimiczne również powinny przedstawiać jednoznaczną wartość poznawczą.

Duety i grupy przygotowują krótkie spektakle z wykorzystaniem dowolnej formy teatralnej (widowisko, kabaret, teatr lalek, teatr ruchu, inscenizacja bajki itp.).

Tekst i środki wyrazu powinny być dostosowane do wieku i możliwości uczestnika.

Prezentacje indywidualne przewiduje się jako występy nie dłuższe niż 5 minut, prezentacje grupowe – do 15 minut.

Komisja konkursowa ocenia:

artystyczną wartość prezentacji, dobór repertuaru, przesłanie prezentacji, inwencję twórczą, walory inscenizacyjne, scenografię, ruch sceniczny, interpretację oraz dykcję i emisję głosu, a także umiejętność kontaktu z publicznością.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. Karty zgłoszeń, prace plastyczne oraz literackie należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. do Biblioteki w Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku ul. Myśliwska 34; 43-370 Szczyrk; tel./fax: 033-81-78-636

2. Kwalifikacji zespołu lub ucznia do Przeglądu dokonują nauczyciele szkół lub rodzice.

3. Oprawa widowisk tanecznych i teatralnych nie powinna zawierać elementów scenograficznych wymagających szczególnych warunków technicznych. Czas montażu i demontażu dekoracji teatralnych wynosi maks. 5 minut.

4. Zespoły muzyczne przyjeżdżają z własnym sprzętem, zespoły teatralne z rekwizytami i elementami scenografii.

5. Zespoły mają do dyspozycji scenę o wymiarach 6 m x 6 m oraz białe oświetlenie sceny. Zespoły teatralne mogą korzystać z kolorowych ramp oświetleniowych.

6. Ogłoszenie wyników Przeglądu wszystkich kategorii nastąpi 21 maja 2010 r. o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku.
Imprezyszczyrk imprezy
szczyrk imprezy
» archiwum imprez «
szczyrk imprezy
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
KAMERY ONLINE Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Zobacz koniecznie
KAMERY ONLINE
szczyrk kamera online
Więcej

Wyszukiwarka
szczyrk
Więcej
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk

Turystyka

» Szlaki górskie
» Szlaki rowerowe
» Wyciągi narciarskie
» Schroniska
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Trochę historii
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
» Skąd nazwa Szczyrk?
» Jak powstało miasto
» Legenda Ondraszka
» Legenda Klimczaka
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk

szczyrk
 
szczyrk
szczyrk
szczyrk
szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Kontakt | Reklama | Współpraca
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Copyright © 2001 FASTCOM M.Krupiński | Wszelkie prawa zastrzeżone | Teraz na stronie gości: 11 Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
powered by
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk
FastCom
Szczyrk, hotele Szczyrk, pensjonaty Szczyrk, kwatery Szczyrk, narty Szczyrk, wypoczynek, góry Szczyrk